Grafický design

Všechny grafické zakázky studio zpracovává s maximální péčí. Poskytuje standardní servis od pozvánek, letáky, brožur, obalů a etiket přes webové stránky a elektronické prezentace až po logotypy, produktové značky a manuály. V elektronické nebo tištěné podobě vytváří výroční zprávy, firemní profily, reprezentativní publikace a katalogy, klientské časopisy, manuály jednotného grafického stylu atd.

KUKLIK DESIGN patří mezi přední grafická studia s řadou významných realizací a ocenění. Vzniklo jako součást agentury KUKLIK.CZ zaměřené na firemní komunikaci a korporátní PR. V současnosti studio poskytuje služby zákazníkům také odděleně.

Design originálních dárkových předmětů a veletržních expozicí

KUKLIK DESIGN dlouhodobě spolupracuje s řadou špičkových českých designérů a technologů. Kreativní nápady vznikají uvnitř studia, konkrétní tvarování produktů a technologickou část zpracovávají osvědčení externí spolupracovníci.