ALLIANZ POJIŠŤOVNA

A ALLIANZ PENZIJNÍ FOND

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Výroční zprávy Allianz pojišťovny a Allianz penzijního fondu vycházejí vždy z pravidel korporátního designu mateřské společnosti. Samozřejmostí je použití firemních barev a firemní typografie. V průběhu let jsme od tištěné podoby výroční zprávy přešli plně na elektronickou podobu na CD.