ČEPS, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Grafická podoba výroční zprávy ČEPS za rok 2010 vycházela z námi navrženého korporátního designu, který obrazově upřednostňuje technické poslání společnosti. Přitom jsme museli jednoznačně odlišit společnost ČEPS od jiných firem působících v české  elektroenergetice, jako jsou například ČEZ, E-ON, Pražská energetika a další.