ČEPS, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Výroční zprávu ČEPS za rok 2011 obrazově doprovází ilustrační černobílé fotografie přibližující život společnosti. Vybrali jsme různé záběry zařízení typických pro její činnost, například rozvoden nebo stožárů vedení velmi vysokého napětí atd. Pro ČEPS je charakteristická také kombinace dvou hlavních barev, červené a černé.