ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB

GRAFIKA PRO KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ

Logo, barevnost a další vizuální motivy použité při kampani Českého systému kvality služeb prošly testováním, které provedla agentura STEM/MARK. Dotazování se účastnili odborníci z oblasti reklamy i účastníci domácího cestovního ruchu, ať již šlo o koncové zákazníky nebo o poskytovatele služeb od hoteliérů až po provozovatele vleků a lanovek.