ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB

LOGO MANUÁL 

+ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZÁLNÍHO STYLU

Logo Českého systému kvality služeb vzniklo na základě průzkumu mínění mezi poskytovateli služeb cestovního ruchu v České republice. Zástupci subjektů zapojených do aktivit v cestovním ruchu vybírali z deseti námi navržených variant loga a názvu systému. Nakonec se většina respondentů shodla na jejich výsledné podobě. V návaznosti na logo vznikl manuál pro jeho použití a následně manuál jednotného vizuálního stylu, který řeší podobu nejrůznějších propagačních materiálů a předmětů.