top of page

LESY ČR 

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017

Tištěný set Výroční zprávy za rok 2017 a Zprávy o činnosti za rok 2017 Lesů České republiky je doplněn o digitální podobu na flash disku. S velmi kladným přijetím laické i odborné veřejnosti se setkala zejména infografika využívající grafických prvků odkazujících na tuzemské dřeviny.

bottom of page