top of page

METALIMEX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Pro výroční zprávu společnosti Metalimex za rok 2008 jsme jako hlavní grafický prvek zvolili chemické značky jednotlivých prvků, s nimiž společnost Metalimex obchoduje a doplnili je o vysvětlující texty.

 

 

Lukáši - podívej se na fotky a pokus se k textu ještě něco dovymyslet. Pavel

bottom of page