METALIMEX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Výroční zprávu společnosti Metalimex jsme obrazově pojali jako symfonii živlů, které jsou používány při zpracování rud železa a dalších kovů do podoby polotovarů, s nimiž společnost Metalimex obchoduje. Obrazový doprovod díky svému zpracování evokuje jak přírodní živly, tak moderní a dynamické směřování celé firmy.