METALIMEX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

U výroční zprávy společnosti Metalimex za rok 2011 jsme použili k oddělování jednotlivých kapitol výseky v papíru předělových stran. Výroční zpráva tím získala pevný řád. Také se tím zvýšil uživatelský komfort při listování výroční zprávou.