OKK KOKSOVNY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Koks se stal logicky hlavním obrazovým motivem výroční zprávy společnosti OKK Koksovny. Při její tvorbě jsme se dozvěděli, že se podle fyzikálních a chemických vlastností rozlišuje několik základních druhů koksu - slévárenský, vysokopecní a technologický. Ten, kdo tento příspěvek přečetl až do konce, to již také ví, a to je fajn, co říkáte?