top of page
Kuklik, design, grafický design, výroční zpráva, firemní brožury, tiskoviny, tisk, grafika, loga, logotypy, logomanuály, manuály jednotného vizuálního stylu, firemní desky, profil firmy, firemní profily, firemní profil

OKK KOKSOVNY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Koks se stal logicky hlavním obrazovým motivem výroční zprávy společnosti OKK Koksovny. Při její tvorbě jsme se dozvěděli, že se podle fyzikálních a chemických vlastností rozlišuje několik základních druhů koksu - slévárenský, vysokopecní a technologický. Ten, kdo tento příspěvek přečetl až do konce, to již také ví, a to je fajn, co říkáte?

 

 

Kuklik, design, grafický design, výroční zpráva, firemní brožury, tiskoviny, tisk, grafika, loga, logotypy, logomanuály, manuály jednotného vizuálního stylu, firemní desky, profil firmy, firemní profily, firemní profil
Kuklik, design, grafický design, výroční zpráva, firemní brožury, tiskoviny, tisk, grafika, loga, logotypy, logomanuály, manuály jednotného vizuálního stylu, firemní desky, profil firmy, firemní profily, firemní profil
Kuklik, design, grafický design, výroční zpráva, firemní brožury, tiskoviny, tisk, grafika, loga, logotypy, logomanuály, manuály jednotného vizuálního stylu, firemní desky, profil firmy, firemní profily, firemní profil
bottom of page