top of page

PRE a PREdistribuce 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy skupiny PRE a PREdistribuce za rok 2016 se nesou v duchu oslav 120. výročí jejich vzniku. Obrazový doprovod výročních zpráv tvoří komponovaná zátiší od fotografa Petra Krejčího, která mapují historický vývoj tuzemské elektrotechniky. Slovní odborný doprovod k těmto zátiším vytvořil renomovaný historik Lukáš Cvrček.

bottom of page