ŠKODA POWER

KALENDÁŘ
K 100. VÝROČÍ

Kalendář, který vznikl u příležitosti 100. výročí od vyrobení první parní turbíny firmou Škoda, kombinoval historické fotografie s moderní typografií. Vznikl graficky i obsahově zajímavý nástěnný kalendář, který se setkal s velmi pozitivním přijetím u domácích i zahraničních obchodních partnerů firmy.